Metoda pobiera aktualny kurs oferty, który umożliwia rozpoczęcie transakcji wymiany.

Szczegóły odpowiedzi

Klucz

Typ

Opis

rate

decimal

Aktualny kurs.

rateCurrency

string

Waluta kursu.

targetAmount

decimal

Przybliżona wartość środków uzyskanych po dokonaniu wymiany.

serverTimestamp

long

Czas wytworzenia oferty.

expirationTimestamp

long

Czas ważności oferty.

Language
Authentication