Zwraca tablicę aktywnych ofert dla wybranego lub wszystkich dostępnych rynków.

Path Params

kod_rynku
string

Opcjonalnie: kod rynku z którego chcesz pozyskać informacje.

📘

W przypadku wykonana jedynie dla wybranego rynku, pełny adres będzie następujący:
https://api.zonda.exchange/rest/trading/offer/BTC-PLN

Szczegóły odpowiedzi

Klucz

Typ

Opis

data

array

market

string

Kod marketu.

offerType

string

Typ oferty: buy / sell.

id

UUID

UUID oferty.

currentAmount

decimal

Aktualna ilość kryptowaluty w pozycji.

lockedAmount

decimal

Ilość kryptowaluty zablokowana na koncie.

rate

decimal

Kurs oferty.

startAmount

decimal

Początkowa ilość kryptowaluty.

time

UNIX timestamp

Czas wystawienia pozycji.

postOnly

boolean

Czy oferta jest typu post only.

mode

string

Typ oferty: limit / market.

receivedAmount

decimal

Ilość kryptowaluty, która została już przez nas odebrana z oferty.

firstBalanceId

UUID

Identyfikator portfela dla pierwszej waluty z rynku.

secondBalanceId

UUID

Identyfikator portfela dla drugiej waluty z rynku.

Language
Authentication