Zwraca listę aktywnych ofert typu stop, dla wybranego przez nas rynku lub dla wszystkich w przypadku, gdy pominiemy parametr: kod_rynku.

Path Params

kod_rynku
string

Opcjonalnie: kod rynku z którego chcesz pozyskać informacje.

Szczegóły odpowiedzi

Klucz

Typ

Opis

offers

array

Tablica aktywnych ofert stop.

id

UUID

Identyfikator oferty stop. Nie będzie on tożsamy z identyfikatorem oferty, która zostanie wystawiona w momencie osiągnięcia kursu stopRate.

operationId

UUID

Identyfikator wykonanej operacji.

userId

UUID

Identyfikator Twojego konta.

market

string

Kod marketu.

amount

decimal

Ilosć kryptowaluty.

rate

decimal

Kurs zrealizowania oferty. Przyjmuje wartość null w przypadku oferty typu stop-market.

stopRate

decimal

Kurs aktywacji oferty.

status

string

Obecny status oferty stop: active.

offerType

string

Typ oferty: buy / sell.

mode

string

Tryb oferty: stop-limit / stop-market.

balances

array

Tablica portfeli na których ma zostać zrealizowana oferta.

  • first

UUID

Identyfikator portfela dla pierwszej waluty z rynku.

  • second

UUID

Identyfikator portfela dla drugiej waluty z rynku.

createdAt

UNIX timestamp

Czas wystawienia oferty stop.

flags

array

Tablica dodatkowych flag, które zostały użyte przy stworzeniu oferty. Obecnie żadna z flag nie jest jeszcze dostępna, jednak będą sukcesywnie rozwijane.

Language
Authentication