Zwraca kompletną historię dokonanych wymian w kantorze.

Szczegóły odpowiedzi

Klucz

Typ

Opis

items

array

Tablica rekordów w historii.

  • exchangeId

UUID

ID wymiany.

  • time

Unix Timestamp

Czas dokonania wymiany.

  • sourceCurrency

string

Waluta która została wymieniona.

  • targetCurrency

string

Otrzymana waluta przy zamianie.

  • amountGiven

decimal

Wymieniona ilość środków pierwszej waluty.

  • amountReceived

decimal

Otrzymana ilość środków w drugiej walucie.

  • rate

decimal

Kurs wymiany.

  • userId

UUID

ID naszego użytkownika.

  • status

string

Status wymiany.

Language
Authentication