Metoda zwraca z podziałem na strony: listę wszystkich przeprowadzonych transakcji.
Może również zostać użyta z parametrami, które zapewnią nam przefiltrowanie wyników.

JSON Array of Query Params

markets
array of strings

Tablica rynków.

rateFrom
float

Minimalna wartość kursu.

rateTo
float

Maksymalna wartość kursu.

fromTime
timestamp

Czas w formacie Unix Timestamp, od którego mają zostać pobrane rekordy.

toTime
timestamp

Czas w formacie Unix Timestamp, do którego mają zostać pobrane rekordy.

userAction
string

Rola, jaką użytkownik pełnij w wykonanej transakcji: buy / sell.

nextPageCursor
string

Wskaźnik, od którego mają zostać pobrane rekordy. Początkowym wskaźnikiem jest: start.

📘

Wszystkie parametry filtrowania muszą zostać wysłane w query w formacie JSON.
Aby przechodzić przez każdą kolejną stronę, należy użyć parametru nextPageCursor, który jest wskaźnikiem do kolejnej strony. W momencie, gdy zwrócony wskaźnik będzie odpowiadał temu, który został wysłany przez nas, będzie to oznaczać, że osiągnęliśmy ostatnią stronę historii.

Szczegóły odpowiedzi

Klucz

Typ

Opis

totalRows

integer

Ilość wszystkich rekordów

items

array

  • id

UUID

ID transakcji

  • market

string

Kod rynku dla danej transakcji.

  • time

Unix Timestamp

Czas wykonania transakcji.

  • amount

decimal

Ilość kryptowaluty.

  • rate

decimal

Kurs transakcji.

  • initializedBy

string

Ktora strona zainicjowała transakcję: buy / sell.

  • wasTaker

boolean

Czy użytkownik realizuje istniejącą już ofertę innego użytkownika.

  • userAction

string

Rola, jaką użytkownik pełnij w wykonanej transakcji: buy / sell.

  • offerId

UUID

Identyfikator oferty w wyniku, której powstała transakcja.

  • commissionValue

decimal

Wartość pobranej prowizji.

query

array

Tablica zawierająca parametry wysłanego zapytania.

nextPageCursor

string

Wskaźnik do kolejnego elementu strony. Jeżeli wskaźnik w odpowiedzi będzie odpowiadał temu, który został wysłany przez nas, będzie to oznaczać, że osiągnęliśmy ostatnią stronę.

Language
Authentication