W przypadku niepowodzenia wykonania zapytania zostanie zwrócony status "Fail" wraz z dodatkowym parametrem errors, który zawiera tablicę z komunikatem o błędzie. Listę ogólnych komunikatów o błędach znajdziesz poniżej, natomiast pozostałe będą przypisane do konkretnej kategorii metod, w której mogą wystąpić.

Komunikat błędu

Opis

PERMISSIONS_NOT_SUFFICIENT

Uprawnienia nadane kluczowi API nie są wystarczające do wykonania akcji.

INVALID_HASH_SIGNATURE

Wygenerowany podpis zapytania (API-Hash) jest niepoprawny.

RESPONSE_TIMEOUT

Czas odpowiedzi od modułu został przekroczony.

TIMEOUT

Nieprawidłowe odwołanie do metody: nieobsługiwane parametry / nieobsługiwany typ zapytania / błąd w nazwie odwołania.

ACTION_BLOCKED

Akcja jest zablokowana na koncie użytkownika.

ACTION_LIMIT_EXCEEDED

Limit wywołań akcji został wykorzystany, należy odczekać do następnej pełnej minuty przed kolejnym zapytaniem.

REQUEST_TIMESTAMP_TOO_OLD

Ważność timestampa dla danego zapytania już upłynęła. Maksymalna żywotność wynosi 10s.

UNDER_MAINTENANCE

Prowadzone są obecnie prace konserwacyjne lub wprowadzane aktualizacje. W odpowiedzi zostanie zwrócone również dodatkowe pole estimatedTime z wartością Timestampa, który informuje o planowanym zakończeniu prac.