Standardowe błędy

Komunikat o błędzie

Opis

MARKET_NOT_RECOGNIZED

MARKET_NOT_RECOGNIZED

TICKER_NOT_FOUND

Ticker dla danego marketu nie został odnaleziony.

NOT_RECOGNIZED_OFFER_TYPE

Nieznany typ oferty.

FUNDS_NOT_SUFFICIENT

Środki na koncie przeznaczonym do tradingu nie są wystarczające do realizacji oferty.

OFFER_FUNDS_NOT_EXCEEDING_MINIMUMS

Wartość oferty jest mniejsza niż dopuszczalne minimum.

OFFER_FUNDS_SCALE_ISSUE

Wartość liczbowa podana w zapytaniu nie jest zgodna z ilością miejsc po przecinku dla danej waluty.

OFFER_COULD_NOT_BE_FILLED

Oferta nie może zostać zrealizowana w całości (dotyczy "Fill or kill").

OFFER_WOULD_HAVE_BEEN_PARTIALLY_FILLED

Oferta może zostać zrealizowana tylko w części (dotyczy "Fill or kill").

FILL_OR_KILL_COMBINED_WITH_POST_ONLY

Użyto typów "Fill or kill" z "Post only" - te parametry nie mogą być przesyłane razem.

INVALID_RESOLUTION

Niepoprawna wartość parametru resolution dla historycznych świec.

OFFER_NOT_FOUND

Oferta nie została odnaleziona (w przypadku anulowania).

SECONDARY_AMOUNTONLY

Dla oferty typu market.

ALLOWED_WITH_MARKET_OFFER

SELF_TRADING

Użytkownik posiada przeciwstawne oferty w danym rynku.

PRICE_PRECISION_INVALID

Nieprawidłowa precyzja dla ceny.

USER_OFFER_COUNT_LIMIT_EXCEEDED

Limit ofert wystawionych do marketu dla danego rynku został wyczerpany.

MARKET_DISABLED

Wybrany market jest wyłączony.

Błędy nieprawidłowo skonstruowanego zapytania

Komunikat błędu

Opis

INVALID_REQUEST

Zapytanie zostało skonstruowane nieprawidłowo.

MALFORMED_REQUEST

JSON przesłany w zapytaniu jest uszkodzony.

MARKET_CODE_CANNOT_BE_EMPTY

Nie podano kodu marketu.

Błędy przeciążenia tradingu

Komunikat błędu

Opis

CONFIG_LOAD_TIMEOUT

Nie można załadować konfiguracji marketu.

SYSTEM_TIMEOUT

Przekroczony czas odpowiedzi systemu.

CORE_OVERFLOW

System tradingowy został przeciążony.

SYSTEM_OVERLOADED

System giełdy jest przeciążony.

Błędy systemowe

Komunikat błędu

Opis

UNKNOWN_ERROR

Wystąpił nieznany błąd.

CONFIG_NOT_FOUND

Konfiguracja rynku dla użytkownika nie została znaleziona.

NOT_SUPPORTED_RESULT

Odpowiedz z modułu realizującego zapytanie nie jest prawidłowa.

CANNOT_GET_REQUIRED_BALANCE

Nie można uzyskać dostępu do portfela użytkownika.

STATS_COULD_NOT_BE_LOADED

Statystyki marketu nie mogą zostać załadowane.

BALANCE_NOT_FOUND_OR_INCOMPATIBLE

Portfel nie został znaleziony lub jest nieobsługiwany.

BALANCE_NOT_FOUND

Portfel nie został znaleziony.