Komunikat

Opis

BALANCE_EXCEPTION

Błąd portfela.

FUNDS_NOT_SUFFICIENT

Środki na portfelu nie są wystarczające do wykonania zamiany.

UNSATISFACTORY_RATE

Zlecenie nie jest możliwe do wykonania dla wysłanego kursu.

INVALID_BALANCE_ID

Niepoprawny UUID jednego z portfelów na których chcemy przeprowadzić wymianę.

AMOUNT_TOO_LOW

Zbyt niska ilość waluty do wykonania zamiany.

AMOUNT_TOO_LARGE

Zbyt wysoka ilość waluty do wykonania zamiany.

INVALID_AMOUNT_PRECISION

Pole amount posiada zbyt dużą precyzję.

MARKET_NOT_FOUND

Nie odnaleziono rynku do realizacji zlecenia.

LIMIT_TOO_BIG_EXCEPTION

Przekroczono limit rekordów historii do pobrania. Maksymalna ilość: 100.