Komunikat o błędzie

Opis

INVALID_STOP_RATE

Wartość stopRate jest nieprawidłowa - oferta może zostać natychmiast zrealizowana. Aby zezwolić na natychmiastową realizację, należy ustawić parametr ignoreInvalidStopRate na true.

INVALID_STOP_OFFER_ID

Nieprawidłowy identyfikator dla oferty stop - oferta z podanym identyfikatorem nie istnieje.

OFFER_COULD_NOT_BE_FILLED

W orderbooku nie ma wystarczającej liczby ofert.