Aby zaoferować możliwie najlepszą obsługę, akcje są ograniczone ilością zapytań, którą można wykonać w ciągu jednej minuty.

Akcja

Maksymalna ilość zapytań na minutę

Wystawienie oferty

200

Anulowanie oferty

200

Pobranie listy wystawionych ofert

200

Pobranie listy transakcji

100

Pobranie konfiguracji rynku

100

Zmiana konfiguracji rynku

20

Wymiana w kantorze

30

Pobranie historii kantoru

30

Pobranie kursu kantoru

70

Wszystkie pozostałe

60