Zwraca wszystkie portfele dostępne na koncie wraz ze stanem środków.

Szczegóły odpowiedzi

Klucz

Typ

Opis

balances

array

id

UUID

Identyfikator portfela.

userId

UUID

Identyfikator użytkownika.

availableFunds

decimal

Ilość dostępnych środków.

totalFunds

decimal

Całkowita ilość środków.

lockedFunds

decimal

Ilość zablokowanych środków.

currency

string

Kod waluty.

type

string

Rodzaj waluty: CRYPTO / FIAT.

name

string

Nazwa portfela.

balanceEngine

string

Nazwa aplikacji, której dotyczy portfel: BITBAY / BITBAYPAY.

Language
Authentication