Zwraca listę ostatnich transakcji dla wybranego rynku. Bez uwzględnienia dodatkowych parametrów otrzymujemy ostatnie 10 transakcji.

Szczegóły odpowiedzi

Klucz

Typ

Opis

items

array

  • id

UUID

ID transakcji.

  • t

Unix Timestamp

Czas transakcji.

  • a

decimal

Ilość kryptowaluty w transakcji.

  • r

decimal

Kurs transakcji.

  • ty

string

Typ transakcji: buy / sell.

Language