Zwraca listę 300 najwyższych ofert kupna i 300 najniższych ofert sprzedaży.

Szczegóły odpowiedzi

Klucz

Typ

Opis

sell / buy

array

  • ra

decimal

Kurs pozycji.

  • ca

decimal

Obecna ilość kryptowaluty w pozycji.

  • sa

decimal

Początkowa ilość kryptowaluty w pozycji.

  • pa

decimal

Ilość kryptowaluty w pozycji przed ostatnią zmianą.

  • co

integer

Ilość ofert na którą składa się pozycja.

timestamp

Unix Timestamp

Czas dla jakiego wszystkie powyżej wartości są aktualne.

seqNo

integer

Numer sekwencyjny. Pozwala zachować kolejność otrzymywanych danych.

Language