Subskrypcja informuje nas o aktualizacji ofert w orderbooku.

{
 "action": "subscribe-public",
 "module": "trading",
 "path": "orderbook/{kod_rynku}"
}
{
 "action": "push",
 "topic": "trading/orderbook/btc-pln",
 "message": {
  "changes": [
   {
    "marketCode": "BTC-PLN",
    "entryType": "Buy",
    "rate": "27601.35",
    "action": "update",
    "state": {
     "ra": "27601.35",
     "ca": "0.46205049",
     "sa": "0.46205049",
     "pa": "0.46205049",
     "co": 4
    }
   }
  ],
  "timestamp": "1576847016253"
 },
 "timestamp": "1576847016253",
 "seqNo": 40018807
}
{
  "requestId": "78539fe0-e9b0-4e4e-8c86-70b36aa93d4f",
  "action": "proxy",
  "module": "trading",
  "path": "orderbook/{kod_rynku}"
}
{
 "action": "proxy-response",
 "requestId": "78539fe0-e9b0-4e4e-8c86-70b36aa93d4f",
 "statusCode": 200,
 "body": {
  "status": "Ok",
  "sell": [
   {
    "ra": "27779.61",
    "ca": "2.02",
    "sa": "2.02",
    "pa": "2.02",
    "co": 1
   }
  ],
  "buy": [
   {
    "ra": "27300",
    "ca": "0.0531304",
    "sa": "0.0531304",
    "pa": "0.0531304",
    "co": 2
   }
  ],
  "timestamp": "1576847127883",
  "seqNo": "40019280"
 }
}

📘

Odpowiedź proxy

Odpowiedź proxy po wykonaniu snapshota będzie zawierać pierwsze 300 istniejących ofert dla każdego z typów: BID / ASK.

Szczegóły odpowiedzi

Klucz

Typ

Opis

changes

array

mmarketCode

string

Kod rynku.

entryType

string

Typ transakcji: buy / sell.

rate

decimal

Kurs transakcji.

action

string

Typ zmiany: remove / update. W przypadku wartości update, zostanie zwrócona dodatkowa tablica state.

state

array

Opcjonalna tablica informacji o pozycji, jeżeli jest aktywna.

 • ra

decimal

Kurs pozycji.

 • ca

decimal

Obecna ilość kryptowaluty w pozycji.

 • sa

decimal

Początkowa ilość kryptowaluty w pozycji.

 • pa

decimal

Parametr jest obecnie nieaktywny, jednak w przyszłości będzie zwracał ilość kryptowaluty w pozycji przed ostatnią zmianą.

 • co

decimal

Ilość ofert na którą składa się pozycja.

timestamp

Unix Timestamp

Czas dla którego powyższe wartości są aktualne.