Metoda zwraca nam aktualnie przypisaną prowizję dla wybranego rynku oraz jego konfigurację, która uwzględnia: minimalną wartość transakcji i domyślnie używane portfele do gry. Portfele używane do gry mogą zostać zmienione, przy użyciu następnej metody. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o systemie prowizji, przejdź niżej do szczegółów odpowiedzi.

Szczegóły odpowiedzi

Klucz

Typ

Opis

config

array

buy / sell

array

Tablice prowizji dla ofert: buy / sell.

commissions

array

Tablice prowizji.

  • maker

decimal

Wartość prowizji [maker].

  • taker

decimal

Wartość prowizji [taker].

first / second

array

Tablice minimalnych transakcji dla pary walutowej.

  • balanceId

UUID

Identyfikator portfela.

  • minValue

decimal

Minimalna wartość transakcji dla danej waluty.

Language
Authentication