Metoda pobiera przybliżony kurs dla pary walutowej.

Szczegóły odpowiedzi

Klucz

Typ

Opis

rate

number

Przybliżony kurs.

rateCurrency

string

Waluta kursu.

Language
Authentication