Zwraca listę dostępnych rynków.

Szczegóły odpowiedzi

Klucz

Typ

Opis

name

string

Nazwa rynku.

enabled

boolean

Informacja czy rynek jest aktywny.

rateScale

integer

Precyzja kursów obowiązująca na danym rynku.

Language