Zwraca każdą aktualizację stanu środków na koncie.

{
 "action": "subscribe-private",
 "module": "balances",
 "path": "balance/bitbay/updatefunds",
 "hashSignature": "8892f16e0713c5f3e3d7e9fa26c5a5f2817b09fc48fece72ed5712ae33547c92e91e735b1818397136beea760efae61d1449a93e48ee2f80789dfa24830ef720",
 "publicKey": "12345f6f-1b1d-1234-a973-a10b1bdba1a1",
 "requestTimestamp": 1529897422
}
{
 "action": "push",
 "topic": "balances/balance/bitbay/updatefunds",
 "message": {
  "id": "380c5b41-44e4-4962-aa8b-451d32d4d352",
  "userId": "eb8ab48c-723c-44a6-9830-cb2b2f9fa352",
  "availableFunds": 0.00412197,
  "totalFunds": 0.00412197,
  "lockedFunds": 0,
  "currency": "BTC",
  "type": "CRYPTO",
  "name": "asd",
  "balanceEngine": "BITBAY"
 },
 "timestamp": "1577367650863",
 "seqNo": 190
}

Szczegóły odpowiedzi

Klucz

Typ

Opis

id

UUID

Identyfikator portfela.

userId

UUID

Identyfikator użytkownika.

availableFunds

decimal

Ilość dostępnych środków.

totalFunds

decimal

Całkowita ilość środków.

lockedFunds

decimal

Ilość zablokowanych środków.

currency

string

Kod waluty.

type

string

Typ waluty: crypto / fiat.

name

string

Nazwa portfela.

balanceEngine

string

Nazwa aplikacji, której dotyczy portfel: BITBAY / BITBAYPAY.