Wyświetla statystyki z ostatnich 24 godzin: najwyższej i najniższej oferty oraz wartość wolumenu. Możemy je pobrać dla wybranego przez nas rynku lub dla wszystkich w przypadku pustego parametru dla kodu rynku.

Path Params

kod_rynku
string

Opcjonalnie: kod rynku z którego chcesz pozyskać informacje.

📘

W przypadku wykonana jedynie dla wybranego rynku, pełny adres będzie następujący:
https://api.zonda.exchange/rest/trading/stats/BTC-PLN

Szczegóły odpowiedzi

Klucz

Typ

Opis

stats

array

  • m

string

Kod rynku.

  • h

decimal

Najwyższy kurs z ostatnich 24 godzin.

  • l

decimal

Najniższy kurs z ostatnich 24 godzin.

  • v

decimal

Wolumen z ostatnich 24 godzin.

  • r24h

decimal

Kurs otwarcia 24-godzinnego okna czasowego.

Language