Subskrypcja informuje o ogólnej konfiguracji i statystykach rynku. Pokazuje wartość najmniejszej transakcji, jaką możemy przeprowadzić oraz precyzję ilości, kursu oraz ceny. Precyzja ilości (amountPrecision) określa z jaką dokładnością możemy ustalić ilość pierwszej waluty przy kupnie lub sprzedaży, precyzja ceny (pricePrecision) określa liczbę miejsc po przecinku do jakiej zaokrąglony zostanie wynik naszej transakcji lub to z jaką dokładnością możemy określić ilość drugiej z walut, precyzja kursu (ratePrecision) określa liczbę miejsc po przecinku kursu z jakim chcemy wystawić ofertę. Precyzja kursu (ratePrecision) może zmieniać się w czasie zależnie od kursu danego rynku walutowego. Precyzja ilości (amountPrecision) oraz ceny (pricePrecision) są niezmienne. Ticker zwraca również bieżącą najlepszą ofertę kupna i sprzedaży, a także ostatnią i przedostatnią cenę transakcji.

📘

W przypadku nieuwzględnienia kodu rynku, w tym przypadku: BTC-PLN, subskrypcja będzie nas informować o statystykach dla wszystkich rynków.

{
 "action": "subscribe-public",
 "module": "trading",
 "path": "ticker/{kod_rynku}"
}
{
  "action": "push",
  "topic": "trading/ticker/eth-pln",
  "message": {
    "market": {
      "code": "ETH-PLN",
      "amountPrecision": 8,
      "pricePrecision": 2,
      "ratePrecision": 6,
      "first": {
        "currency": "ETH",
        "minOffer": "0.00045",
    "scale": 8 // DEPRECATED
      },
      "second": {
        "currency": "PLN",
        "minOffer": "5",
    "scale": 2 // DEPRECATED
      }
    },
    "time": "1576845911374",
    "highestBid": "491.12",
    "lowestAsk": "495",
    "rate": "495",
    "previousRate": "499.42"
  },
  "timestamp": "1576845911374",
  "seqNo": 4317604
}
{
  "requestId": "78539fe0-e9b0-4e4e-8c86-70b36aa93d4f",
  "action": "proxy",
  "module": "trading",
  "path": "ticker/{kod_rynku}"
}
{
  "action": "proxy-response",
  "requestId": "78539fe0-e9b0-4e4e-8c86-70b36aa93d4f",
  "statusCode": 200,
  "body": {
    "status": "Ok",
    "ticker": {
      "market": {
        "code": "ETH-PLN",
        "amountPrecision": 8,
        "pricePrecision": 2,
        "ratePrecision": 6,
        "first": {
          "currency": "ETH",
          "minOffer": "0.00045",
     "scale": 8 // DEPRECATED
        },
        "second": {
          "currency": "PLN",
          "minOffer": "5",
     "scale": 2 // DEPRECATED
        }
      },
      "time": "1576846031093",
      "highestBid": "491.44",
      "lowestAsk": "495",
      "rate": "495",
      "previousRate": "499.42"
    }
  }
}

Szczegóły odpowiedzi:

Klucz

Typ

Opis

market

array

code

string

Kod rynku dla którego zostało wykonane zapytanie.

amountPrecision

integer

Ilość miejsc po przecinku pierwszej waluty.

pricePrecision

integer

Ilość miejsc po przecinku ceny transakcji lub drugiej waluty.

ratePrecision

integer

Ilość miejsc po przecinku kursu.

first / second

array

Tablica informacji pierwszej / drugiej waluty z pary.

 • currency

string

Kod waluty.

 • minOffer

decimal

Minimalna wartość waluty jaką można wystawić.

 • scale

integer

Ilość miejsc po przecinku obsługiwana przez daną walutę.

Pole zostanie usunięte w przyszłości.

time

Unix Timestamp

Czas wywołania.

highestBid

decimal

Aktualnie najlepszy kurs dla ofert kupna

lowestAsk

decimal

Aktualnie najlepszy kurs dla ofert sprzedaży

rate

decimal

Kurs ostatniej transakcji.

previousRate

decimal

Kurs przedostatniej transakcji.