Zwraca statystyki świec dla wybranych przez nas parametrów czasowych.

Dostępne rozdzielczości:

Rozdzielczość

Wartość

1 minuta

60

3 minuty

180

5 minut

300

15 minut

900

30 minut

1800

1 godzina

3600

2 godziny

7200

4 godziny

14400

6 godzin

21600

12 godzin

43200

1 dzień

86400

3 dni

259200

1 tydzień

604800

Szczegóły odpowiedzi

Klucz

Typ

Opis

Unix Timestamp

Czas dla jakiego została wygenerowana świeczka.

o

decimal

Kurs otwarcia.

c

decimal

Kurs zamknięcia.

h

decimal

Najwyższa wartość kursu.

l

decimal

Najniższa wartość kursu.

v

decimal

Wygenerowany wolumen.

Language