Zleca wypłatę waluty fiat. Aktualnie API wspiera waluty PLN oraz EUR.

Szczegóły odpowiedzi

Klucz

Typ

Opis

id

UUID

Identyfikator wypłaty.

Language