Metoda zwraca nam aktualnie przypisaną prowizję dla wybranego rynku oraz jego konfigurację, która uwzględnia: minimalną wartość transakcji i domyślnie używane portfele do gry. Portfele używane do gry mogą zostać zmienione, przy użyciu następnej metody. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o systemie prowizji, przejdź niżej do szczegółów odpowiedzi.

Szczegóły odpowiedzi

KluczTypOpis
configarray
buy / sellarrayTablice prowizji dla ofert: buy / sell.
commissionsarrayTablice prowizji.
* maker decimalWartość prowizji [maker].
* taker decimalWartość prowizji [taker].
first / secondarrayTablice minimalnych transakcji dla pary walutowej.
* balanceId UUIDIdentyfikator portfela.
* minValue decimalMinimalna wartość transakcji dla danej waluty.
Language
Authentication