Subskrypcja informuje o ogólnej konfiguracji i statystykach rynku. Pokazuje wartość najmniejszej transakcji, jaką możemy przeprowadzić oraz precyzję ilości, kursu oraz ceny. Precyzja ilości (amountPrecision) określa z jaką dokładnością możemy ustalić ilość pierwszej waluty przy kupnie lub sprzedaży, precyzja ceny (pricePrecision) określa liczbę miejsc po przecinku do jakiej zaokrąglony zostanie wynik naszej transakcji lub to z jaką dokładnością możemy określić ilość drugiej z walut, precyzja kursu (ratePrecision) określa liczbę miejsc po przecinku kursu z jakim chcemy wystawić ofertę. Precyzja kursu (ratePrecision) może zmieniać się w czasie zależnie od kursu danego rynku walutowego. Precyzja ilości (amountPrecision) oraz ceny (pricePrecision) są niezmienne. Ticker zwraca również bieżącą najlepszą ofertę kupna i sprzedaży, a także ostatnią i przedostatnią cenę transakcji.

📘

W przypadku nieuwzględnienia kodu rynku, w tym przypadku: BTC-PLN, subskrypcja będzie nas informować o statystykach dla wszystkich rynków.

{
 "action": "subscribe-public",
 "module": "trading",
 "path": "ticker/{kod_rynku}"
}
{
  "action": "push",
  "topic": "trading/ticker/eth-pln",
  "message": {
    "market": {
      "code": "ETH-PLN",
      "amountPrecision": 8,
      "pricePrecision": 2,
      "ratePrecision": 6,
      "first": {
        "currency": "ETH",
        "minOffer": "0.00045",
    "scale": 8 // DEPRECATED
      },
      "second": {
        "currency": "PLN",
        "minOffer": "5",
    "scale": 2 // DEPRECATED
      }
    },
    "time": "1576845911374",
    "highestBid": "491.12",
    "lowestAsk": "495",
    "rate": "495",
    "previousRate": "499.42"
  },
  "timestamp": "1576845911374",
  "seqNo": 4317604
}
{
  "requestId": "78539fe0-e9b0-4e4e-8c86-70b36aa93d4f",
  "action": "proxy",
  "module": "trading",
  "path": "ticker/{kod_rynku}"
}
{
  "action": "proxy-response",
  "requestId": "78539fe0-e9b0-4e4e-8c86-70b36aa93d4f",
  "statusCode": 200,
  "body": {
    "status": "Ok",
    "ticker": {
      "market": {
        "code": "ETH-PLN",
        "amountPrecision": 8,
        "pricePrecision": 2,
        "ratePrecision": 6,
        "first": {
          "currency": "ETH",
          "minOffer": "0.00045",
     "scale": 8 // DEPRECATED
        },
        "second": {
          "currency": "PLN",
          "minOffer": "5",
     "scale": 2 // DEPRECATED
        }
      },
      "time": "1576846031093",
      "highestBid": "491.44",
      "lowestAsk": "495",
      "rate": "495",
      "previousRate": "499.42"
    }
  }
}

Szczegóły odpowiedzi:

KluczTypOpis
marketarray
codestringKod rynku dla którego zostało wykonane zapytanie.
amountPrecisionintegerIlość miejsc po przecinku pierwszej waluty.
pricePrecisionintegerIlość miejsc po przecinku ceny transakcji lub drugiej waluty.
ratePrecisionintegerIlość miejsc po przecinku kursu.
first / secondarrayTablica informacji pierwszej / drugiej waluty z pary.
* currency stringKod waluty.
* minOffer decimalMinimalna wartość waluty jaką można wystawić.
* scale integerIlość miejsc po przecinku obsługiwana przez daną walutę.Pole zostanie usunięte w przyszłości.
timeUnix TimestampCzas wywołania.
highestBiddecimalAktualnie najlepszy kurs dla ofert kupna
lowestAskdecimalAktualnie najlepszy kurs dla ofert sprzedaży
ratedecimalKurs ostatniej transakcji.
previousRatedecimalKurs przedostatniej transakcji.