Subskrypcja informuje o ogólnej konfiguracji i statystykach rynku. Pokazuje wartość najmniejszej transakcji, jaką możemy przeprowadzić oraz liczbę miejsce po przecinku dla konkretnej waluty z wybranego rynku. Zwraca również bieżącą najlepszą ofertę kupna i sprzedaży, a także ostatnią i przedostatnią cenę transakcji.

📘

W przypadku nieuwzględnienia kodu rynku, w tym przypadku: BTC-PLN, subskrypcja będzie nas informować o statystykach dla wszystkich rynków.

{
 "action": "subscribe-public",
 "module": "trading",
 "path": "ticker/{kod_rynku}"
}
{
 "action": "push",
 "topic": "trading/ticker/eth-pln",
 "message": {
  "market": {
   "code": "ETH-PLN",
   "first": {
    "currency": "ETH",
    "minOffer": "0.00045",
    "scale": 8
   },
   "second": {
    "currency": "PLN",
    "minOffer": "5",
    "scale": 2
   }
  },
  "time": "1576845911374",
  "highestBid": "491.12",
  "lowestAsk": "495",
  "rate": "495",
  "previousRate": "499.42"
 },
 "timestamp": "1576845911374",
 "seqNo": 4317604
}
{
  "requestId": "78539fe0-e9b0-4e4e-8c86-70b36aa93d4f",
  "action": "proxy",
  "module": "trading",
  "path": "ticker/{kod_rynku}"
}
{
 "action": "proxy-response",
 "requestId": "78539fe0-e9b0-4e4e-8c86-70b36aa93d4f",
 "statusCode": 200,
 "body": {
  "status": "Ok",
  "ticker": {
   "market": {
    "code": "ETH-PLN",
    "first": {
     "currency": "ETH",
     "minOffer": "0.00045",
     "scale": 8
    },
    "second": {
     "currency": "PLN",
     "minOffer": "5",
     "scale": 2
    }
   },
   "time": "1576846031093",
   "highestBid": "491.44",
   "lowestAsk": "495",
   "rate": "495",
   "previousRate": "499.42"
  }
 }
}

Szczegóły odpowiedzi:

Klucz

Typ

Opis

market

array

code

string

Kod rynku dla którego zostało wykonane zapytanie.

first / second

array

Tablica informacji pierwszej / drugiej waluty z pary.

 • currency

string

Kod waluty.

 • minOffer

decimal

Minimalna wartość waluty jaką można wystawić.

 • scale

integer

Ilość miejsc po przecinku obsługiwana przez daną walutę.

time

Unix Timestamp

Czas wywołania.

highestBid

decimal

Aktualnie najlepszy kurs dla ofert kupna

lowestAsk

decimal

Aktualnie najlepszy kurs dla ofert sprzedaży

rate

decimal

Kurs ostatniej transakcji.

previousRate

decimal

Kurs przedostatniej transakcji.