Udostępnia możliwość zmiany nazwy wcześniej utworzonego przez nas portfela.
Zmiana nazwy domyślnego portfela nie jest możliwa.

Szczegóły odpowiedzi

Klucz

Typ

Opis

message

string

Komunikat odpowiedzi. Domyślnie: null.

Language
Authentication